بایگانی دسته‌ی: اخبار

بازدید تیم ارشد استانداری قزوین از مجموعه پهپادی و زیرساخت های شرکت فرابرد