با پیشرفت صنعت هواپیماهای بدون سرنشین شاهد آن هستیم که در سال های اخیر پهپادها در صنعت کشاورزی کاربردهای فراوانی داشته اند. استفاده از پهپادها در کشاورزی مدرن به سرعت در حال تکامل است و سبب ظهور تکنولوژی کشاورزی دقیق و مدرن شده است. کاربرد پهپادها درصنعت کشاورزی مدرن نسبت به روش سنتی سبب تسریع در انجام عملیات و افزایش دقت خدمات کشاورزی شده است. این پهپادها با کاربردهایی همچون : سم پاشی،کودپاشی، بذرپاشی، کنترل و مراقبت مزارع می باشند.

 

پهپاد پلیکان 2

پهپاد پلیکان 1نسل قدیم

همکاری مشترک هواپیمایی ویژه با شرکت فرابرد در تجهیز پهپادهای کشاورزی

همکاری مشترک شرکت هواپیمایی ویژه کشاورزی استان قزوین , بزرگترین فرودگاه هواپیمایی خدمات کشاورزی کشور با شرکت فرابرد جهت اشنایی پرسنل و آموزش سامانه های بدون سرنشین کشاورزی شایان ذکر است به زودی پهپادهای کشاورزی فرابرد جایگزین هواپیماهای کشاورزی و سمپاشی این فرودگاه بزرگ در کشور می شوند.

پهپاد سم پاش شرکت مرکز پهپاد ایرانیان نسل قدیم

پهباد سم پاش پلیکان با تایم پروازی پروازی ۱۵دقیقه اولین پهباد ایرانی ساخت شرکت فرابرد فرانمای آسمان

آموزش خلبانی و آشنایی با پهپاد سمپاش پلیکان ۱ در استان گیلان