بایگانی دسته‌ی: مقالات

تصویر هوایی

سنجش از راه دور فرابرد

تصویر هوایی فتوگرامتری چیست؟ 1- تعریف فتوگرامتری یا تصویرسنجی دانش و فناوری استخراج اطلاعات مربوط به زمین و محیط پیرامون آن از تصاویر گرفته‌ شده یا حسگرهای دیگر از طریق اندازه‌گیری و پردازش و تحلیل و نمایش آن‌ها است. به عبارتی دیگر تصویرسنجی فرایند اندازه‌گیری مختصات هندسی اجسام از روی عکسهای هوایی است که عبارت است از هنر، دانش و […]