نمایندگان شرکت فرابرد

 
 

نام/شرکت

آقای عباس باورسایی/ شرکت گیتی همای تجهیز زاگرس
آقای توکلی/ شرکت الماس درخشان آسیا
آقای مهدی خدادادی/ شرکت کارا آمایش نارین کاسپین
آقای جهاندیده
آقای نیری – آقای حمید محمد دوست/  فروشگاه شمال تراکتور
خانم کریمی
خانم ایمان طلب
خانم علیمرادی
آقای رضا کلانتری/ شرکت آسمان هشتم 
آقای مرشدی/ شرکت هوابرد داده سپهر

استان/ شهر

خوزستان/ اهواز
قزوین/ قزوین
مازندران/ بهشهر
قزوین/تهران
گیلان/ لاهیجان 
البرز/ کرج
گیلان/ رشت
مرکزی/ اراک
خراسان/ مشهد
اصفهان/ اصفهان
تلفن تماس
09190946713 – 06191010805
09104455804 – 02833292533
09113539951
09191805747
09307012929 – 01342217222
09194153363
09192758424 – 01344372848
09190407873
09153026402
09130084003

آدرس

خوزستان. اهواز 24 متری . بین شریف زاده و رضایی. ساختمان شمخانی. طبقه پنجم
کیلومتر ۵ جاده قدیم تهران،رو به روی پمپ بنزین دلیلی
مازندران،بهشهر،بلوار آیت الله کوهستانی،خیابان شهید باهنر،نبش باهنر۳۲
قزوین، بلوار صنعت، بلوار آیت الله ابوترابی ( به صورت موقت)
گیلان،لاهیجان ،بلوارشهیدانصاری،بعداز دادگستری،روبه روی مجتمع بهمن
کرج فاز چهار مهرشهر خیابان 503 غربی پلاک 87 طبقه دوم شرقی
—————————————————————————
اراک.خیابان شریعتی.رو به روی چهار راه گردو سرجهان تاش
مشهد – میثاق 4 – بوستان 9 – پلاک 40
اصفهان خیابان رباط دوم چهار راه رزمندگان ساختمان جالینوس طبقه 2

نام/شرکت

آقای عباس باورسایی/ شرکت گیتی همای تجهیز زاگرس
آقای توکلی/ شرکت الماس درخشان آسیا
آقای مهدی خدادادی/ شرکت کارا آمایش نارین کاسپین
خانم زهرا دباغیان
آقای نیری – آقای حمید محمد دوست/  فروشگاه شمال تراکتور
خانم کریمی
خانم ایمان طلب
خانم علیمرادی
آقای رضا کلانتری/ شرکت آسمان هشتم 
آقای مرشدی/ شرکت هوابرد داده سپهر

استان/ شهر

خوزستان/ اهواز
قزوین/ قزوین
مازندران/ بهشهر
مازندران/ گلستان
گیلان/ لاهیجان 
البرز/ کرج
گیلان/ رشت
مرکزی/ اراک
خراسان/ مشهد
اصفهان/ اصفهان

تلفن تماس

09190946713 – 06191010805
09104455804 – 02833292533
09113539951
09113569117
09307012929 – 01342217222
09194153363
09192758424 – 01344372848
09190407873
09153026402

آدرس

خوزستان. اهواز 24 متری . بین شریف زاده و رضایی. ساختمان شمخانی. طبقه پنجم
کیلومتر ۵ جاده قدیم تهران،رو به روی پمپ بنزین دلیلی
مازندران،بهشهر،بلوار آیت الله کوهستانی،خیابان شهید باهنر،نبش باهنر۳۲
 —————————————
گیلان،لاهیجان ،بلوارشهیدانصاری،بعداز دادگستری،روبه روی مجتمع بهمن
کرج فاز چهار مهرشهر خیابان 503 غربی پلاک 87 طبقه دوم شرقی
 —————————————
اراک.خیابان شریعتی.رو به روی چهار راه گردو سرجهان تاش
مشهد – میثاق 4 – بوستان 9 – پلاک 40
اصفهان خیابان رباط دوم چهار راه رزمندگان ساختمان جالینوس طبقه 2