نمایندگان شرکت فرابرد

 
 

نام/شرکت

خانم ایمان طلب
آقای باورسایی/شرکت نقش و نگار همای زاگرس
آقای توکلی/ شرکت الماس درخشان آسیا
خانم علیمرادی
خانم کریمی
آقای کلانتری/ شرکت آسمان هشتم 
آقای مرشدی/ شرکت هوابرد داده سپهر
آقای نیری – آقای حمید محمد دوست/  فروشگاه شمال تراکتور
 
 

استان/ شهر

گیلان/ رشت                         
خوزستان/ اهواز
قزوین/قزوین
مرکزی/ اراک
البرز/ کرج
خراسان/ مشهد
اصفهان/ اصفهان
گیلان/ لاهیجان
 
 
تلفن تماس
01344372848-09192758424
09190946713 – 06191010805
09104455804 – 02833292533
09190407873
09194153363
09153026402
09130084003
01342217222-0930701292
 
 

آدرس

گیلان ، رشت ، بزرگراه سراوان به فومن فروشگاه ادوات کشاورزی مداحی _ایمان طلب
خوزستان. اهواز 24 متری . بین شریف زاده و رضایی. ساختمان شمخانی. طبقه پنجم
قزوین کیلومتر ۵ جاده قدیم تهران،رو به روی پمپ بنزین دلیلی
اراک.خیابان شریعتی.رو به روی چهار راه گردو سرجهان تاش
کرج فاز چهار مهرشهر خیابان 503 غربی پلاک 87 طبقه دوم شرقی
مشهد – میثاق 4 – بوستان 9 – پلاک 40
اصفهان خیابان رباط دوم چهار راه رزمندگان ساختمان جالینوس طبقه 2
گیلان،لاهیجان ،بلوارشهیدانصاری،بعداز دادگستری،روبه روی مجتمع بهمن
 
 

نام/شرکت

خانم ایمان طلب
آقای باورسایی/ شرکت نقش و نگار همای زاگرس 
آقای توکلی/ شرکت الماس درخشان آسیا
خانم علیمرادی
خانم کریمی
آقای کلانتری/ شرکت آسمان هشتم 
آقای مرشدی/ شرکت هوابرد داده سپهر
آقای نیری – آقای حمید محمد دوست/  فروشگاه شمال تراکتور
 
 

استان/ شهر

گیلان/ رشت   
خوزستان/ اهواز   
قزوین/ قزوین 
مرکزی/ اراک
البرز/ کرج
خراسان/مشهد
اصفهان/ اصفهان
گیلان/لاهیجان
 
 

 

 

تلفن تماس

خانم ایمان طلب :          09192758424 – 01344372848
آقای باورسایی:               09190946713 – 06191010805
آقای توکلی:                  09104455804 – 02833292533
خانم علیمرادی:                                      09190407873
خانم کریمی:                                         09194153363
آقای کلانتری:                                        09153026402
   آقای مرشدی:                                       09130084003   
 
 

 

آدرس

گیلان ، رشت ، بزرگراه سراوان به فومن فروشگاه ادوات کشاورزی مداحی _ایمان طلب
خوزستان. اهواز 24 متری . بین شریف زاده و رضایی. ساختمان شمخانی. طبقه پنجم
قزوین کیلومتر ۵ جاده قدیم تهران،رو به روی پمپ بنزین دلیلی
اراک.خیابان شریعتی.رو به روی چهار راه گردو سرجهان تاش 
کرج فاز چهار مهرشهر خیابان 503 غربی پلاک 87 طبقه دوم شرقی
مشهد – میثاق 4 – بوستان 9 – پلاک 40
اصفهان خیابان رباط دوم چهار راه رزمندگان ساختمان جالینوس طبقه 2
گیلان،لاهیجان ،بلوارشهیدانصاری،بعداز دادگستری،روبه روی مجتمع بهمن