آموزش

1. لینک دانلود آخرین نسخه نرم افزار Agri assistant          

 

2. ویدئو آموزش نقشه گیری به روش AB point                         

 

3. آموزش نرم افزار Agri assistant                               

 

4. آموزش نرم افزار Agri assistant                                  

 

5. عرض پاشش و همپوشانی در پلیکان ۱ و ۲                     

 

 

8.آموزش ثبت پلاک